SOSİAL PAYLAŞIM

KORPORATİV FİLM


PREPARATLAR

kalinol.jpg
  •  

  •  

  •  

  •  

Perhidrol

perehidrol

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

Qatı hidrogen peroksid məhlulu (Perhidrol) 

Latın dilində adı: Solutio Hydrogenii peroxydi concentrata

Farmakoloji qrupu: Antiseptik və dezinfeksiyaedici vasitə

Tərkibi:

Təsiredici maddə:

Hidrogen peroksid 35%                          96 q

Köməkçi maddələr:

Natrium benzoat                                   0,05 q

Distillə suyu                           100 ml-ə qədər  

Təsiredici maddə (MNN) Hidrogen peroksid (Hydrogen peroxide)

İstifadəsinə göstəriş: Selikli qişaların iltihabi xəstəliklərində (stomatit, angina), irinli yaralarda yaxalama və sürtmə üçün məhlul şəkilndə istifadə edilir. Dermatoloji praktifada depiqmentasiyaedici vasitə kimi istifadə olunur.  

Əks göstərişlər: Yüksək həssaslıq.

Əks təsirləri: Allergik reaksiyalar (nadir hallarda), yara nahiyəsində yanğı hissi.  

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqli təsiri: Ağır metalların duzları və əsasları ilə parçalanır və aktivliyini itirir.  

Qəbul qaydası və dozası: Yaralı stomatitdə damağa sürtmək üçün 5 ml perhidrol 15 ml distillə suyu ilə qarışdırılır. Qarqara üçün 10 ml perhidrol 40 ml distillə suyu ilə qarışdırılır.

Təhlükəsizlik qaydaları: Preparatın gözə düşməməsinə diqqət etmək lazımdır, boşluqları yumaq və okkluzion sarğılarda istifadə etmək tövsiyə olunmur.  

Buraxılış forması

100 ml-lik şüşə flakonlarda şəffaf məhlul.  

Buraxılış şərti

Reseptsiz buraxılır.  

Saxlanılma şəraiti  

Sərin yerdə və işıqdan qorunmaqla. 

Yararlılıq müddəti

2 il

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

İstehsalçı 

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

Təlimatı yüklə