SOSİAL PAYLAŞIM

KORPORATİV FİLM


PREPARATLAR

triaks2.jpg
  •  

  •  

  •  

  •  

Ampisul

ampisul2ampisul15

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

AMPİSUL əzələdaxili inyeksiya məhlulu üçün toz 

TƏRKİBİ 

Təsiredici maddə: Hər bir flakonun tərkibində 500 mq/1000 mq ampisillinə müvafiq ampisillin natrium və 250 mq/500 mq sulbaktama müvafiq sulbaktam natrium vardır. 

Köməkçi maddə: Hər ampulun tərkibində 5 və 2 ml 0,5 % lidokain hidroxlorid məhlulu vardır. Preparat steril və apirogendir.

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Kombinə olunmuş antibakterial preparatdır. 

Ampisillin-pensillinlər qrupundan olan yarımsintetik antibiotikdir. Bakteriyaların hüceyrə divarının sintezini pozmaqla bakterisid təsir göstərir. Ampisillin geniş təsir spektrinə malikdir, qram müsbət və qram mənfi aerob, həm də anaerob bakteriyalara qarşi fəaldır. Ampisillin beta laktamaza fermenti təsirindən parçalanaraq müalicə zamanı qeyri-effektiv olur. Sulbaktam-penisillinlərin törəməsi olub ampisillinə həssas bakteriyalar tərəfindən sintez olunan beta laktamaza fermentini inhibə edir. Bunun nəticəsində sinergetik təsir göstərir. Ampisul müxtəlif qram müsbət bakteriyalara: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., aerob qram mənfi bakteriyalara: Nisseria meningitidis, Branhomella catarralis, Proteus mirabilis, Proteus vilgaris, Providencia rettgeri, Morqanella morgani, Neisseria gonorrhoeae, Escherichian coli, Shigella srr., Salmonella spp., Bordetella pertussis, Klebsiella spp. və Heamophilus influenzaenin bir sıra ştammlarına, anaerob bakteriyalardan; Clostridium spp., Bacteroides spp. (o cüm. Bacteroides fragilis), Peptococcus spp. qarşı aktivdir.

FARMAKOKİNETİKASI

Ampisul parenteral yeridildikdən sonra yüksək qatılıq yaradır. Böyrək funksiyaları normal olan xəstələrdə 8 saatdan sonra 75-85% şəkildə sidiklə orqanizmdən xaric olunur. Böyrək funksiyasının pozulması eliminasiyaya təsir göstərir. Ampisillin qanın zülalları ilə 28% sulbaktam isə 38% birləşir. Orqanizmdən yarımxaricolunma dövrü 1 saat təşkil edir. Ampisul müxtılif orqan və mayelərdə yüksək qatılıqda müşahidə olunur. Venadaxili istifadədən sonra onurğa beyin qabığının iltihabı zamanı onurğa beyin mayesində toplanır.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR

Ampisul ampisillin/ sulbaktama həssas mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunur; 

Yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları;

Sidik yollarının infeksiyaları;

Ginekoloji infeksiyalar;

Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları;

Sümük və oynaqların infeksiyaları;

İntraabdominal infeksiyalar;

Qonokokklarla törədilən infeksiyalar;

Bakterial septisemiya, həmçinin, abortlar və keysəriyyə əməliyyatından sonra sepsis riskini aşağı salmaq məqsədilə;

Cərrahi əməliyyatlardan sonra profilaktik məqsədlə, həmçinin, revmatizm (aktiv fəza), sepsis (septik endokardit), meningit.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR 

Preparatın komponentlərinə və digər pensillinlər qrupundan olan antibiotiklərə qarşı həssaslığın artması. Qaraciyər çatışmamazlığı. Yerli anestetiklərə qarşı həssaslıq olduqda müxtəlif ürək blokadaları zamanı həlledicini (lidokain hidroxlorid) istifadə etmək olmaz.

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR 

Anamnezində penisillinlərə və sefasporinlərə qarşı həssaslıq olan xəstələrə "Ampisul"un təyini zamanı çarpaz allergik reaksiya ehtimalını nəzərə almaq lazımdır. Bununla əlaqədar tam anamnez toplanılmalıdır. Allergik reaksiyalar müşahidə olunsa, preparatın istifadəsini saxlayıb, antihistamin preparatlar və kortikosteroidlərlə müalicə aparılır. Ampisulun uzunmüddətli istifadəsi zamanı qanın tərkibini, qaraciyər və böyrək funksiyasını nəzarətdə saxlamaq lazımdır. İnfeksion mononukleoz xəstələrdə istifadə olunmur. Ampisul kanserogen və mutogen təsir göstərmir.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ

Hamiləlik və laktasiya dövrlərində preparatın təhlükəsizliyi öyrənilməmişdir.

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ QARŞILIQLI TƏSİRİ

Ampisul aminoqlikozidlər, vankomisin və rifampisinlə birlikdə istifadə olunduqda sinergizm müşahidə olunur.

Ampisul peroral estrogendaşıyıcı preparatlarla birlikdə istifadə olunduqda, sinergizm müşahidə olunur.

Ampisul peroral estrogendaşıyıcı preparatlarla birlikdə istifadə olunduqda, estrogenlərin qaraciyər sirkulyasiyasını zəiflətməklə onların təsirini azaldır.

FARMAKOLOJİ UYĞUNSUZLUQ

Həll olmuş Ampisulu aminoqlikozidlər qrupu və digər qrup antibiotiklərlə bir iynədə qarışdırmaq olmaz.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI

Ampisul əzələdaxili yeridilir. İnyeksiya üçün su ilə həll etdikdə venadaxili təyin oluna bilər. Böyüklər üçün sutkalıq doza 1,5 q-dan (1 q ampisillin/0,5 q sulbaktam) 12 q-a qədərdir (8 q ampisillin/4 q sulbaktam). Sulbaktamın maksimal sutkalıq dozası 4 q-dır. İnfeksion prosesin ağırlığından asılı olaraq 6-8 saat intervalı ilə istifadə olunur. Orta ağırlıq dərəcəsi infeksiyalarda 12 saat intervalı ilə təyin edilir. Həll edildikdən sonra preparat dərinə olmaq şərtilə əzələyə yeridilir. Məhlulu hazırladıqdan sonra 1 saat ərzində istifadə etmək lazımdır.

Böyrək çatışmamazlığı zamanı ampisillin və sulbaktamın eliminasiyası dəyişir, plazmadakı səviyyəsi isə dəyişmir. Bu halda preparatı aşağıdaki sxemlə istifadə edirlər.

Kreatinin klirensi (ml\san)

İstifadə olunan dozası (q)

İstifadə intervalı (saat)

>30

1,5- 3

6-8

15-29

1,5-3

12

5-14

1,5-3

24

Uşaqlar və yeniyetmələr üçün; sutkalıq doza 150 mq/kq çəkiyə olaraq hər 6-8 saatdan bir təyin olunur. Vaxtından əvvəl doğulmuşlar və yenidoğulmuşlara 150 mq/kq çəkiyə 12 saatdan bir təyin olunur. Müalicəni orqanizmin temperaturu normaya düşdükdən sonra 48 saat ərzində davam etdirmək lazımdır. Müalicəni 5-14 gün ərzində davam etdirirlər, ağır vəziyyətlərdə müalicənin müddətini uzatmaq olar. Cərrahi əməliyyatdan sonra profilaktik məqsədlə anesteziya zamanı və əməliyyatdan 6-8 saat sonra 1,5-3 q təyin edilir.

MƏHLULUN HAZIRLANMA QAYDASI

3,5 ml 0,5% lidokain-hidroxlorid məhlulunu iynə vasitəsilə tərkibində 1,5 q Ampisul olan flakona yeridin və tam həll olunadək yaxşıca çalxalayın. Hazırlanmış məhlul 1 saat ərzində istifadə olunmalıdır. 0,75 q ampisul üçün 1,8 ml 0,5% lidokain-hidroxlorid məhlulunu götürüb həmin qaydada həll edin.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ

Ampisul xəstələr tərəfindən yaxşı mənimsənilir. Bəzi hallarda aşağıdakı əlavə təsirlər müşahidə oluna bilər; ürəkbulanma, qusma, epiqastral nahiyədə ağrılar, stomatit, dil üstünün tündləşməsi, qastrit, diareya, nadir hallarda, enterokolit, psevdomembranoz kolit. İnyeksiya yerində ağrılar. Yuxululuq, kefsizlik, baş ağrıları, təsadüfü hallarda isə ağır anafilaktik reaksiyalar mümkündür. Bəzi hallarda aqranulositoz, hemoqlabinin, eritrositlərin, leykositlərin, limfositlərin, trombositlərin artması müşahidə olunur. Bu dəyişikliklər keçici xarakterlidir və preparatın istifadəsi dayandırıldıqda qanın tərkibi normaya düşür. Dəri səpgiləri, qaşınma, urtikariyalar, multiform eritema, allergik reaksiyalar müşahidə oluna bilər. Nadir hallarda superinfeksiyalar, kandidoz ola bilər. 

BURAXILIŞ FORMASI

Ampisul 1,5 q – 1 flakonda 1,5 q toz və 1 ampul 5 ml-lik 0,5% lidokain hidroxlorid məhlulu içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya yerləşdirilir.

Ampisul 0,75 q – 1 flakonda 0,75 q toz və 1 ampul 2 ml-lik 0,5% lidokain hidroxlorid məhlulu içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya yerləşdirilir.

SAXLANMA ŞƏRAİTİ

250C- dən yüksək olmayan temperaturda, qaranlıq, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

YARARLIQ MÜDDƏTİ  

Yararlılıq müddəti qutunun üzərində göstərilmişdir.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

APTEKDƏN BURAXILMA ŞƏRTİ

Həkim resepti ilə buraxılır. 

İSTEHSALÇI:

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

Təlimatı yüklə