SOSİAL PAYLAŞIM

KORPORATİV FİLM


PREPARATLAR

indometasin.jpg
  •  

  •  

  •  

  •  

Aysef

aysefaysef2

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat

AYSEF

Tərkibi:

Təsiredici maddə: Seftriakson natrium duzu 500 mq/ 1000 mq

Sulbaktam natrium duzu     250mq/ 500 mq

Köməkçi maddə: Lidokain hidroxlorid 1%, 3ml/ 1%, 5ml

Farmakoloji xüsusiyyətlər:

Aysef - tərkibində beta-laktamazaların ingibitoru-sulbaktam natrium olan 3-cü nəsil sefalosporin qrupundan antibiotikdir. Bakteriyalarda hüceyrə membranının sintezini dayandırmaqla bakteriosid təsir göstərir. Seftriakson natrium-3-cü nəsil sefalosporin qrupu antibiotikdir. Bakteriyanın hüceyrə divarı sintezini pozmaqla bakteriosid təsir göstərir. Aerob, anaerob, qrammüsbət və qrammənfi mikroorqanizmlər də daxil omaqla geniş spektrli mikrobəleyhinə təsirə malikdir. Sulbaktam natrium-penisillin nüvəsinin törəməsidir. Beta-laktamazaların ingibitorudur və yalnız parenteral istifadə olunur. Sulbaktam Neisseriaceae, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides spp., Branhamella catarrhalis və Pseudomonas cepacia-ya qarşı yüksək antibakterial fəallıq göstərir. Tərkibində hüceyrələr olmayan bakterial sistemlərin istifadəsi ilə aparılan biokimyəvi tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, sulbaktam beta-laktam antibiotiklərinə qarşı davamlı olan bakteriyalar tərəfindən sintez olunan beta-laktamazaların bir çoxunun ingibitorudur. Sulbaktamın sefalosporin nüvələrini dağılmaqdan qoruması, həmçinin, rezistent ştammların istifadəsi ilə də təsdiq olunmuş və bu zaman onun sefalosporinlərlə sinergizmdə olduğu da müəyyən edilmişdir. Sulbaktam həmçinin seftriaksonla birləşərək onu inaktivləşdirən bəzi zülallarla birləşir, bunun üçün Aysef seftriaksona həssas olan ştammlara seftriaksona nisbətən daha güclü təsir göstərir. Sulbaktam təsirinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun molekulu parçalanan zaman fermentin (seftriaksonazanın) dağılması baş verir.

Preparat beta-laktamaz (həm penisillinaza, həm də sefalosporinaza) qrammüsbət və qrammənfi mikroorqanizmlərə qarşı yüksək davamlılığa malikdir:

- qrammüsbət aeroblar: Staphylococcus aureus (eyni zamanda penisillinaza ifraz edən ştammlar), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, A qrupundan olan b-hemolitik streptokokklar (S. Pyogenes), B qrupu streptokokkları (S. Agalactiae, S. Viridans), D qrupundan olan qeyri-enterokokk streptokokkları.

- qrammənfi aeroblar: Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarhalis  (b-laktamaz yaradanlar və yaratmayanlar), Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. ( Klebsiella pneumoniae daxil olmaqla), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Salmonella spp., Salmonella typhi, Serratia marcescens, Shigella spp., Vibrio spp., Vibrio cholerae, Yersinia spp., Yersinia enterocolitica, Pseudomona aeruginosa bəzi ştammları.

-- anaeroblar in vitro Bacteroides spp., Bacteroides fragilis bəzi ştammları, Clostridium spp., Clostridium difficile, Fusobacterium spp., Veillonella. Preparata qarşı Staphylococcus spp.-nin metilsillinə rezistent ştammları, Enterococcus spp.-nin bəzi ştammları (eyni zamanda Enterococcus faecalis), D qrupu Streptococcus spp., Bacteroides spp.-nin –laktamaz hasil edən bir çox ştammları.

 

Farmakokinetika:

Seftriakson: Sağlam şəxslərdə yarımxaricolma dövrü 8 saatdır. Yenidoğulmuşlarda (8 günlüyə qədər) və yaşlılarda orta yarımxaricolma dövrü təqribən iki dəfə artıqdır. Böyüklərdə 50-60% seftriakson dəyişilməmiş şəkildə böyrəklərlə, 40-50% isə ödlə xaric olunur. Bağırsaq mikroflorası tərəfindən parçalanır və qeyri-aktiv metabolitlər şəklində xaric olunur. Yenidoğulmuşlarda yeridilən dozanın 70%-i böyrəklərlə xaric olur. Böyrək çatışmazlığı və qaraciyər patologiyaları zamanı seftriaksonun eliminasiya müddəti nəzərə çarpmayan dərəcədə artır. Böyrək funksiyasının pozulması zamanı ödlə xaric olma, qaraciyərin funksiyasının pozulması zamanı böyrəklə xaric olma artır. Seftriakson konsentrasiyadan əks asılı olaraq albuminlə davamsız şəkildə birləşir, məsələn, 100 mq/l konsentrasiyada seftriakson zülallarla 95%, 300 mq/l konsentrasiyada isə 85% birləşir. İnterstisial mayedə albumin daha az olduğu üçün seftriakson qan zərdabına nisbətən burda daha çoxdur. Seftriakson venadaxili və əzələdaxili yeridilmə zamanı onurğa beyni mayesinə daxil olur, preparatın mayedə konsentrasiyası sağlam adamlara nisbətən meningitli xəsətələrdə daha yüksəkdir. Sulbaktam: Sulbaktam da seftriakson kimi orqanizmin müxtəlif toxuma və mayelərində yaxşı paylanır. 0,5 q sulbaktam əzələdaxili yeridildikdə qanda maksimum miqdari yeridildikdən 30 dəqiqə sonra müşahidə edilir. Yarımxaricolma dövrü 1 saatdır. 85%-ə qədəri yeridilmədən sonra 8 saat ərzində böyrəklərlə xaric olur. Təqribən 38%-i qanın zülalları ilə davamsız şəkildə birləşir. Aysefin istifadəsi zamanı seftriaksonla sulbaktam arasında hansısa farmakokinetik təsirlərin olması haqqında məlumat yoxdur. Təkrar yeridilmə zamanı Aysefin komponentlərinin famrakokinetik parametrlərində nəzərə çarpan dəyişikliklər qeyd edilməmişdir. Preparatın hər 8-12 saatdan bir yeridilməsi zamanı kumulyasiya qeyd edilmişdir.

İstifadəsinə göstərişlər:

Preparata həssas olan mikroorqanizmlərin törətdiyi infeksiyaların müalicəsində istifadə olunur:

- tənəffüs yollarının infeksion xəstəlikləri (kəskin bronxit, xroniki bronxitin kəskinləşməsi, ağciyər absessi, ağciyər yollarının xroniki xəstəliklərinin kəskinləşməsi, kistoz fibroz, pnevmoniya), LOR-orqanların infeksiyası (kəskin və xroniki otit, kəskin və xroniki sinusit);

- dəri və dərialtı toxumanın infeksion xəstəlikləri, həmçinin, yara infeksiyaları;

- sidik-cinsiyyət sistemi infeksiyaları və sidik yolları infeksiyalarının ağırlaşması zamanı (kəskin və xroniki pielonefrit, kəskin və xroniki prostatit, kəskin və xroniki sistit, kəskin və xroniki  uretrit, kəskin və xroniki endoservisit);

- sümük və oynaqların infeksion xəstəlikləri (osteomielit, artrit);

- qarın boşluğu orqanlarının infeksion xəstəlikləri (peritonit, xolesistit)

- urogenital infeksiyalar: endometrit, parametrit;

- bakterial septisemiya;

- bakterial meningit;

- immunitetin zəifləməsi ilə müşahidə olunan infeksion xəstəliklər;

- kiçik çanaq orqanlarının infeksion xəstəlikləri;

- cərrahi əməliyyatdan sonrakı fəsadların profilaktikasında əvvəl və sonra istifadə olunur.  

Əks göstəriş:

Seftriaksona, sulbaktama və digər sefalosporinlərə qarşı həssaslıq olduqda, hamiləlik, laktasiya dövrü, qaraciyər-böyrək çatışmazlığı.

Əlavə təsirləri:

Aysef adətən xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul olunur. Müalicə zamanı aşağıdakı əlavə təsirlər yarana bilər ki, bu da preparatın qəbulu dayandırıldıqdan sonra keçir:

- yerli reaksiyalar: inyeksiya yerində ağrı, az hallarda vena daxilinə yeridildikdən sonra tromboflebitəbənzər reaksiya ola bilər;

- dermatoloji reaksiya: dəri səpgiləri, qaşınma mümkündür;

- allergik reaksiya: bronxospazm, poliform eksudativ eritema, övrə, titrəmə, üşütmə, Stiven-Jons sindromu, anafilaktik şok;

- qanyaranma sistemi tərəfindən: qanın laxtalanma müddətinin artması, eozinofiliya, trombositoz, yüksək dozada uzunmüddətli qəbulu zamanı periferik qanın şəklinin dəyişməsi mümkündür (leykopeniya, trombositopeniya, nadir hallarda- hemolitik  anemiya, neytropeniya, limfopeniya);

- böyrək tərəfindən: qlükozuriya, sidikdə silindirlərin mövcüdluğu, hematuriya, anuriya, interstisial nefrit;

- MBT: disbakterioz, ürək bulanma, qusma, qəbizlik, meteorizm, qarın ağrısı, ishal, diareya, dadın pozulması, stomatit, qlossit psevdomembranoz kolit, xolestatik sarılıq, transaminazaların aktivliyinin artması, nadir hallarda-qələvi fosfatazanın və bilirubinin artması;

- az hallarda: baş ağrıları, baş gicəllənmələr, burun qanaxması, digər antibakterial preparatlarda da mümkün olduğu kimi superinfeksiya, oliquriya, plazmada kreatinin yüksəlməsi, kandidoz, anafilaktoid reaksiya.

Dozalanma rejimi:

Fərdidir. Aysef ə/d təyin olunur.

Böyüklər üçün gündəlik doza xəstəliyin tipindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq hər 24 saatdan bir olmaqla 1,5-3 q-dır və ya hər 12 saatdan bir 0,75-1,5 q təyin olunur; gündəlik doza 3 q-dan artıq olduqda preparat 12 saatdan bir olmaqla 2 dəfəyə təyin olunur; maksimal gündəlik doza 6 q-dır. 2 həftəyə qədər yenidoğulmuşlarda müxtəlif ağır infeksion xəstəliklər zamanı gündəlik doza 30-75 mq/kq-dır, 3 həftədən 12 yaşa qədər uşaqlarda (meningitdən başqa) gündəlik doza 75-110 mq/kq-dır (2 q-dan artıq olmaz). Gündə 2 dəfə olmaqla hər 12 saatdan bir təyin olunur. Müalicəni klinik əlamətlər itəndən sonra 2 gün də davam etdirmək lazımdır. Müalicənin müddəti 4-14 gündür, fəsadlaşmış infeksiyalarda müalicə kursu uzadıla bilər. Streptococcus pyogenes törədən infeksiyalar zamanı müalicə 10 gün davam etdirilməlidir. Meningitdə gündəlik doza 150 mq/kq-dır (4 q-dan çox olmamaq şərtilə) hər 12 saatdan bir olmaqla 2 dəfəyə yeridilir. Başlanğıc zərbə dozası 110 mq/kq-dır. Fəsadlaşmayan qonoreyalarda ə/d 375 mq bir dəfəyə təyin olunur. Cərrahi əməliyyat zamanı infeksiyanın profilaktikası üçün əməliyyatdan 0,5 saat əvvəl 1,5 q birdəfəlik təyin olunur. Böyrəyin funksiyası pozulmuş şəxslərə (KK 10 ml/dəq-dən az olduqda) gündəlik doza 3 q-dan artıq olmamalıdır.

Xüsusi göstərişlər:

Preparat təyin olunmamışdan əvvəl xəstənin seftriakson və sulbaktam natriuma qarşı həssaslığı dəqiq öyrənilməlidir. Sefalosporin antibiotikləri ilə müalicə zamanı psevdomembranoz kolit və bağırsaq florasının pozğunluğu ola bilər. Bu proseslər meydana çıxan zaman dərhal müalicəni saxlamaq lazımdır və uyğun simptomatik müalicə təyin olunmalıdır.

Lidokain HCl məhlulunda hazırlanmış preparatı vena daxilinə yeritmək olmaz.

Penisillinə qarşı yüksək həssaslığı olan xəstələrə ehtiyatla təyin olunmalıdır.

Preparat plasentar baryeri keçir və kiçik konsentrasiyalarda ana südünün tərkibinə daxil olur, bunun üçün hamiləlik və laktasiya dövründə yalnız həyatı göstərişlər olduqda təyin olunur.

Arzuolunmaz effektlər alındıqda həkimə müraciət edin.

Dərman uyğunsuzluğu:

Seftriakson bağırsaq mikroflorasına təsir göstərərək vitamin K sintezinin pozulmasına səbəb olur. Bunu üçün trombositlərin aqreqasiyasını azaldan preparatlarla birlikdə qəbulu qanaxma riskini artırır. Eyni səbəbdən antikoaqulyant preparatlarla birgə qəbulu zamanı antikoaqulyant təsir yüksəlir.

Aysef tərkibində kalsium saxlayan infuzion məhlullara əlavə olunmamalıdır, məsələn, Xartman, Ringer məhlulları. Bir çox qrammənfi bakteriyalara qarşı Aysef və aminoqlikozidlər sinergist təsir edirlər. Aysef dekstroza və fizioloji məhlulla uyuşur.

Məhlulun hazırlanması və yeridilməsi :

Əzələdaxili inyeksiya üçün 750 mq preparat 3 ml, 1,5 q preparat isə 5 ml 1%-li lidokain HCl məhlulunda həll edilir və dərinə olmaqla sağrı əzələsinə yeridilir. Məhlul istifadədən bilavasitə əvvəl hazırlanmalıdır.

 

Buraxılışı forması:

Əzələdaxili istifadə üçün Aysef 0,75 q olmaqla flakonda və 1 ampul 3 ml 1%-li lidokain HCl məhlulu ilə birlikdə buraxılır.

Əzələdaxili istifadə üçün Aysef 1,5 q olmaqla flakonda və 1 ampul 5 ml 1%-li lidokain HCl məhlulu ilə birlikdə buraxılır.

Saxlanılma qaydası:

Qutuda olmaq şərtilə otaq temperaturunda (25°C-dən aşağı), uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

Aptekdən buraxılma şərti:

Həkim resepti əsasında buraxılır.

Yaralılıq müddəti

3  il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

İstehsalçı:

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

Təlimatı yüklə