SOSİAL PAYLAŞIM

KORPORATİV FİLM


PREPARATLAR

peroksid.jpg
  •  

  •  

  •  

  •  

Klafsim

klafsimklafsim2

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat

KLAFSİM inyeksiya üçün məhlulu hazırlamaq üçün toz    

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Cefotaxime

Tərkibi:

Təsiredici maddə: Hər flakonda  1q; 0,5q Sefotaksim natrium duzu vardır.

Köməkçi maddələr: Lidokain hidroxlorid.

Farmakoterapevtik qrupu

III nəsil sefalosporin antibiotiki

ATC kodu: J01DA10

Farmakoloji xüsusiyyətləri

III nəsil sefalosporin antibiotiki olub, parenteral yeritmək üçündür. Bakteriya hüceyrələrinin membranının sintezini pozaraq bakterisid təsir göstərir. Geniş təsir spektrinə malikdir. Preparata qarşı aşağıdakı mikroorqanizmlər həssasdırlar: Streptococcii (D qrupu istisna olmaqla), həmçinin, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aurens, Bacillus subtilis və B. Mycoides, Morganella morganii, Proteus mirabilid, P.vulgaris, Bordatella pertussis, Moraxella catarhalis, Citrobacter diversus, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Salmonella , Providencia, Shigella, Yersinia, Haemophilus influenzae və H. Parainfluenzae s. Preparatın təsirinə həmişə həssas olamayan mikroorqanizmlər bunlardır: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Helicobacter pylori, Bacteroides fragilis və Clostridium difficile. Preparatın təsirinə davamlı mikroorqanizmlər: D qrupu Streptococcus, Listeria və metisillinədavamlı stafilokokklar. Preparat həmçinin beta-laktamaz qrupundan olan qrammənfi mikroorqanizmlərə qarşı da yüksək davamlılığa malikdir.

Farmakokinetikası

1 q klafsimi vena daxilinə yeritdikdən 5 dəqiqə sonra qanın plazmasında maksimal qatılığa çatır və 100 mkq/ml təşkil edir. Əzələ daxilinə yeritdikdə isə maksimal qatılıq 30 dəqiqədən sonra müşahidə olunur və 24 mkq/ml təşkil edir. Plazmanın zülaları ilə 20-40% səviyyəsində birləşir. Klafsim orqanizmin toxuma və bioloji mayelərinə yaxşı keçir. Plevral, peritoneal, sinovial mayelərdə effektiv qatılıqda müşahidə olunur. Hematoensefalik baryeri keçir. Aktiv metabolit əmələ gətirməklə biotransformasiya olunur. Çoxlu miqdarda dəyişilməmiş şəkildə sidiklə (60% qədər) və aktiv metabolitlər şəklində (20% qədər) ifraz olunur. Az miqdarda ödlə xaric olunur. Vena daxilinə yeridildikdə yarımxaricolma dövrü 1 saat, əzələ daxilinə yeritdikdə isə 1,2 saat təşkil edir.

İstifadəsinə göstərişlər

Preparata həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən iltihabi-infeksion xəstəliklərin müalicəsində, o cümlədən:

- tənəffüs yollarının infeksiyası (pnevmoniya, bronxopnevmoniya, ağ ciyərlərin absesi);

- böyrək, sidik yollarının və cinsiyyət orqanlarının infeksiyaları (piyelonefrit, sistit, uretrit, prostatit, epididimit)

- burun, boğaz, qulaq infeksiyaları (otit, sinusit, haymorit, angina);

- septisemiya, endokardit, meningit;

- sümük və yumşaq toxumaların infeksiyası (irinli xəstəliklər);

- qarın boşluğunun infeksiyaları (peritonit, mədə-bağırsaq traktının infeksiyası);

- ginekoloji infeksiyalar;

- xlamidioz;

- süzənək;

- yara və yanıq infeksiyası;

- cərrahi əməliyyatdan əvvəl və sonra profilaktik məqsədlə.

Əks göstərişlər

Sefalosporinlərə qarşı yüksək həssaslıq olduqda.

2,5 yaşa qədər uşaqlara ə/d  təyin olunmur.

Lidokainə qarşı həssaslıq (əzələdaxili inyeksiya zamanı).

Xüsusi göstərişlər

Qaraciyər və böyrək funksiyası pozğunluğu olduqda ehtiyatla işlətmək lazımdır. Sefalosporinlərlə penisillinlər arasında çarpaz reaksiya ola bilər. Klafsimin təyini zamanı Kumbsun yalançı müsbət sınağı yarana bilər. Sidikdə qlükozanı qeyri-enzim yolla (Benedikt üsulu) təyini zamanı yalançı müsbət nəticə alına bilər. Hamiləlik və laktasiya zamanı o vaxt işlətmək olar ki, anaya həyatı göstəriş və ya preparatın istifadəsinə məcburiyyət duyulsun. Penisillinə qarşı həssaslıq olan xəstələrdə klafsimə qarşı allergik reaksiya ola bilər. Lidokain HCl məhlulunda hazırlanmış preparatı vena daxilinə yeritmək olmaz. Arzuolunmaz effektlər alındıqda həkimə müraciət edin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövründə o vaxt işlətmək olar ki, anaya həyatı göstəriş olsun və preparatın istifadəsinə məcburiyyət duyulsun.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Klafsimin nekrotoksik preparatlarla birgə təyini onların (aminoqlikozid antibiotiklər, diuretiklər) nefrotoksik effektini artıra bilər. Ona görə bunların birgə təyini zamanı böyrəyin funksiyası nəzarətdə saxlanılmalıdır. Klafsimlə birlikdə trombositlərin aqreqasiyasını azaldan preparatların (QSİV, salisilatlar, sulfinpirazon) işlədilməsi qanaxma riskini artırır. Klafsimlə probenesidin birgə təyini zamanı Klafsimin böyrək kanalcıqlarından sekresiyası azalır.

Məsləhətlər:

Klafsim məhlulu digər antibiotik məhlulları ilə bir şprisdə və ya damızdırıcı sistemdə uyuşmazdır. Preparat həll olunmuş halda istifadə olunur. Həll olunmuş prepratı 24 saat ərzində soyuducuda (+2-8°C) və ya otaq temperaturunda (+25ºC-yə qədər) 6 saat saxladıqda istifadəyə yararlıdır.  

İstifadə qaydası və dozası

Əzələ daxilinə və vena daxilinə təyin olunur. Böyüklərə və 12 yaşından yuxarı uşaqlara hər 12 saatdan bir 1 q təyin olunur. Ağır hallarda 1 q olmaqla gündə 3-4 dəfə təyin olunur. Ağırlaşmamış kəskin qonoreya (süzənək) zamanı böyüklərə əzələ daxilinə olmaqla 0,5-1 q birdəfəlik dozada təyin olunur. Orta ağır dərəcəli infeksiyalarda əzələ və ya vena daxilinə hər 12 saatdan bir olmaqla 1-2 q preparatdan yeridilir. Çox ağır infeksiyalarda, məsələn meningitdə hər 6-8 saatdan bir preparatdan vena daxilinə 2 q yeridilir. Müalicə kursunun müddəti fərdi qaydada təyin edilir. Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə (KK 10 ml/dəq və daha az) gündəlik dozanı 2 dəfə azaltmaq lazımdır. Cərrahi əməliyyat zamanı profilaktik məqsədlə xəstəyə narkoz verilən zaman 1 q klafsim yeridilir. Ehtiyac olan hallarda 6-12 saatdan sonra təkrar yeridilir. Yenidoğulmuş və 12 yaşından kiçik uşaqlara gündə bədən çəkisinə 50-100 mq /kq dozada olmaqla 6-12 saat intervalı ilə təyin olunur. Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlar üçün gündəlik maksimal doza 50 mq/kq-dır. Məhlulun hazırlanması və yeridilməsi:

Ə/d inyeksiya üçün 1 q preparat 4 ml 1%-li lidokain HCl həll olunur. Ə/d inyeksiya üçün həlledici kimi inyeksiya üçün steril su eyni nisbətdə götürmək olar. V/d inyeksiya üçün 1 q preparat 4 ml steril inyeksiya üçün suda həll olunur. 3-5 dəqiqə müddətində yeridilir. V/d damcı ilə yeritmək üçün preparat venadaxili inyeksiya üçün hazırlanan formada steril inyeksiya üçün suda həll edilir və sonra 50-100 ml 0,9% natrium xlorid və ya 5% qlükoza məhlulu ilə qarışdırılır və 50-60 dəqiqə ərzində yeridilir.

Əlavə təsirləri

MBT: dispepsiya, az hallarda psevdomembranoz kolit.

Qan yaranma sistemi: eozinofiliya, leykopeniya, neytropeniya, aqranulositoz, hemolitik anemiya.

Allergik reaksiya: dəri səpgisi, qızdırma, anafilaktik şok.

Yerli reaksiya: ə/d yeridildikdə inyeksiya yerində ağrı və qıcıqlanma.

Buraxılış forması

Əzələdaxili istifadə üçün klafsim 1 q olmaqla flakonda və 5 ml-lik 1 ampul 1%-li lidokain hidroxlorid məhlulu ilə birlikdə buraxılır.

Əzələdaxili istifadə üçün klafsim 0,5 q olmaqla flakonda və 3 ml-lik 1 ampul 1%-li lidokain hidroxlorid məhlulu ilə birlikdə buraxılır.

Venadaxili istifadə üçün klafsim 1 q olmaqla flakonda  və 1 ampul 5 ml-lik inyeksiya üçün su ilə birlikdə buraxılır.

Venadaxili istifadə üçün klafsim 0,5 q olmaqla flakonda  və 1 ampul 5 ml-lik inyeksiya üçün su ilə buraxılır.

Saxlanılma şəraiti

25°C-dən aşağı temperaturda, quru, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır.

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Həkim resepti əsasında.

İstehsalçı

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

Təlimatı yüklə