SOSİAL PAYLAŞIM

KORPORATİV FİLM


PREPARATLAR

fitotussin.jpg
  •  

  •  

  •  

  •  

Sefadim

sefadimsefadim2

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

SEFADİM 0,5 q və 1 q inyeksiya məhlulu üçün toz  

Tərkibi  

Təsiredici maddə: Seftazidim pentahidrat 0,5 q və 1 q

Köməkçi maddə: inyeksiya üçün su.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Sefadim-sefalosporin qrupu antibiotiklərinin III nəslinin nümayəndəsi olub parenteral qəbul olunur. Mikroorqanizmin hüceyrə qlafının biosintezini dayandırmaqla təsir edir. Bakteriosid təsirə malikdir. Geniş spektrli antimikrob təsir göstərir: həm qrammüsbət (Staphylococcus aureus, S.epidermidis, Micrococcus spp., Streptococcus pyogenes, S.pneumoniae, S.mitis, S. Spp), həm də qrammənfi mikroorqanizmlərə (Pseudomonas, həmçinin P. aeruginosa; Klebsiella, həmçinin K.pneumoniae; Proteus mirabilis, Proteus vulgaris; bağırsaq çöpləri; Enterobacter, həmçinin E. cloacae və E. aerogenes;  Citrobacter, həmçinin J. Freundii və J. diversus; Serratia; Haemophilus influenzae, həmçinin ştammları, ampisillinə rezistent olan; Neisseria meningitidis) qarşı aktivdir. Anaerob mikroorqanizmlərə qarşı da aktivdir: Bacteroides növü (Bacteroides fragilis-in  çoxlu digər ştammları preparata qarşı rezistentdir), Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium perfingers. Metilsillina davamlı olan stafilokokklar, Streptococcus faecalis və digər enterokokklara münasibətdə effektsizdir (in vitro).

Farmakokinetikası 

Vena daxilinə 500 mq və ya 1 qr sefadim yeridildikdən 30 dəq sonra qanın plazmasında müvafiq dozaya uyğun maksimal qatılığı 42 və 60 mqk/ml olur.8 saat ərzində isə bu qatılıq tədricən azalmağa başlayır. Həmin dozaları əzələ daxilinə təyin etdikdə qanın plazmasında sefadimin qatılığı yuxarıdakından cüzi fərqlənir, ancaq venadaxili yeritmədən fərqli olaraq qatılığı tədricən azalır. Preparat qanın plazma zülalları ilə 10% birləşir. Yarımxaric olma dövrü əzələ-və venadaxilinə yeridilmə zamanı 1.9 və 2 saata bərabərdir. Təqribən 24 saat ərzində preparatın 80-90%-i böyrəklərlə dəyişilməmiş formada xaric olur. Preparat onurğa beyni, sinoval və peritoneal mayelərə, sümük toxuması, dəri və miometriuma yaxşı keçir. Qaraciyər funksiyaların pozğunluğu sefadimin farmakokinetikasına təsir etmir.

İstifadəsinə göstərişlər  

Preparata həsas olan törədicilərlə yaranan infeksion-iltihabi xəstəliklər:

-tənəffüs yollarının infeksiyaları: kəskin və xroniki bronxit, infeksiyalı bronxoektaz, bakterial pnevmoniya, ağciyərin absesi;

- qulaq, boğaz və burunun infeksiyaları: orta qulağın iltihabi, mastoidit, sinusit və s.;

- sidikçıxarıcı yollarının infeksiyaları: kəskin və xroniki pielonefrit, pielit, prostatit, sistit, uretrit (yalnız bakterial), böyrəklərin absesi;

- yumşaq toxumaların infeksiyaları: sellyulit, peritonit, yara infeksiyaları, mastit, dəri yaraları;

- mədə-bağırsaq traktının, öd və qarın boşluğunun infeksiyaları: xolanqit, xolesistit, peritonit, enterokolit, kiçik çanaq orqanlarının iltihabi;

- MSS infeksiyaları, meningitlər daxil olmaqla;

- sümük və oyanqlarının infeksiyası: osteomielit, septiki artrit;

- qonoreya.

Əks göstərişlər

Seftazidimə və igər sefalosporinlərə qarşı yüksək həssaslığın olması.

Xüsusi göstərişlər  

Böyrək funksiyası pozğunluğu olan xəstələrə ehtiyatla tlyin etmək lazımdır. Çünki bunlarda nefrotoksik effektin yaranma riski yüksəkdir. Preparatın təyini zamanı MBT xəstəlikləri (əsasən kolitlər) kəskinləşə bilər. Hamiləlikdə və laktasiya zamanı yalnız məcburiyyət olduqda işlədilə bilər. Ağır və həyat üçün təhlükəli infeksiyalarda aminoqlikozidlər, klindamisin və vankomisinlə birlikdə işlətmək olar. Arzuolunmaz effektlər alındıqda həkimə meraciət edin.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Sefadimi aminoqlikodlər, klindamisin və vankomisinlə birlikdə işlətdikdə də müşahidə oluna bilər.

İstifadə qaydası və dozası

Mikroorqanizmə qarşı həssaslıqdan, infeksiyanın ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq xəstənin ümumi vəziyyətini və böyrklərinin funksiyasını nəzərə alaraq preparatın dozası və yeridilmə üsulu fərdi seçilir. Əksər infeksiyalar zamanı preparatı hər 8 saatdan bir 1 q və ya hər 12 saatdan bir 2 q istifadə etmək effektlidir. Fəsadlaşmayan sidik yolları infeksiyalarında-250 mq ə/d və ya v/d hər 12 saatdan; fəsadlaşmış sidik yolları infeksiyasında 500 mq ə/d və ya v/d hər 8-12 saatdan bir; fəsadlaşmamış pnevmoniya, yüngül gedişli dəri infeksiyalarında 500 mq-1 q ə/d və ya v/d hər 8 saatdan bir; meningit, qarın boşluğunun ağır infeksiyaları və kiçik çanaq orqanların ağır infeksiyaları, immunodefisit prosesinin yaranma qorxusu olduqda 2 q v/d hər 8 saatdan bir təyin olunur. Sümük və oynaq infeksiyalarında 2 q v/d hər 12 saatdan bir təyin olunur. Maksimal gündəlik doza – 6 q-dır. 4 həftəyə qədər yeni doğulmuşlara 30 mq/kq olmaqla v/d hər 12 saatdan bir təyin olunur. 1 aylığından 12 yaşa qədər uşaqlarda 30-50 mq/kq olmaqla v/d hər 8 saatdan bir təyin olunur. Böyrək funksiyaları pozğunluğu olan xəstələrdə sefadimin dozalanması (KK) kreatinin klirensi hesablamaqla təyin olunur: KK 50-31 ml/dəq-1 q hər 12 saatdan bir; KK 30-16 ml/dəq-1 q hər 24 saatdan bir; KK 15-6 ml/dəq-500 mq hər 24 saatdan bir; KK 5 ml/dəq -500 mq hər 48 saatdan bir təyin olunur.

Əzələdaxili inyeksiya üçün 0,5 q sefadim 1,5 ml, 1 q sefadim isə 3 ml inyeksiya üçün suda həll edilir və sağrı əzələsinə dərin qatına yeridilir. Venadaxili inyeksiya üçün 0,5 q sefadim 5 ml, 1 q sefadim isə 10 ml inyeksiya üçün suda həll edilir və tədricən venaya yeridilir. V/d infuziya üçün preparatı 10 ml inyeksiya üçün suda həll etdikdən sonra 50-100 ml fizioloji məhlul ilə qarışdırılır. Məhlulda bir qədər CO2 qabarcıqları yarana bilər. Bu məhlulu 18 saat otaq temperaturunda və ya 7 gün soyuducuda (5°C) saxlamaq olar. Məhlulun sarımtıl olması effektin dəyişilməsi demək deyildir. Sefadimi əzələ daxilinə yeritmək üçün onu 1%-li lidokain hidroxlorid məhlulunda da həll etmək olar.  

Əlavə təsirləri  

MSS: başgicəllənmə, baş ağrılar, paresteziya.

MBT: ürəkbulanma, qusma, ishal, qəbizlik, qarında ağrılar, qaraciyər transaminazasının aktivliyinin artması.

Qan yaradıcı sistem: leykopeniya, neytropeniya, trombositopeniya, limfositoz.  Böyrəklər: az hallarda nefrotoksik təsir və qanda sidik cövhəri və kreatinin miqdarıının yüksəlməsi müşahidə oluna bilər.

Digərlər: allergik reaksiya, qaşınma, səpgi, qızdırma.

Doza həddinin aşılması

Preparatın qanın plazmasında qatılığını dializ vasitəsilə azaltmaq olar.

Buraxılış forması  

0,5 və 1 q olmaqla 1 flakon və 5 ml, 10 ml həlledici ampullarda №1, №2 içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya yerləşdirilir.

Saxlanma şəraiti

30оC-dən yüksək olmayan temperaturda, uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti  

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Həkim resepti ilə buraxılır.

İstehsalçı  

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

Təlimatı yüklə