SOSİAL PAYLAŞIM

KORPORATİV FİLM


PREPARATLAR

passilor.jpg
  •  

  •  

  •  

  •  

Triaks

triakstriaks2

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

TRİAKS inyeksiya üçün toz

Tərkibi:

Təsiredici maddə: Seftriakson natrium duzu   500 mq

Seftriakson natrium duzu 1000 mq

Köməkçi maddələr: lidokain-hidroxlorid.

ATC kodu: J01DD04

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Triaks-3-cü nəsil sefalosporin qrupundan antibiotikdir. Bakteriyalarda hüceyrə membranının sintezini dayandırmaqla bakteriosid təsir göstərir. Preparat beta-laktamaz (həm penisillinaza, həm də sefalosporinaza) qrammüsbət və qrammənfi mikroorqanizmlərə qarşı yüksək davamlılığa malikdir:

- qrammüsbət aeroblar: Staphylococcus aureus (eyni zamanda penisillinaza ifraz edən ştammlar), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, A qrupundan olan b-hemolitik streptokokklar (S. Pyogenes), B qrupu streptokokkları (S. Agalactiae, S. Viridans), D qrupundan olan qeyri-enterokokk streptokokkları.

- qrammənfi aeroblar: Aeromonas spp., Alcaligenes spp., Branhamella catarhalis  (b-laktamaz yaradanlar və yaratmayanlar), Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella spp. (Klebsiella pneumoniae daxil olmaqla), Moraxella spp., Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia spp., Salmonella spp., Salmonella typhi, Serratia marcescens, Shigella spp., Vibrio spp., Vibrio cholerae, Yersinia spp., Yersinia enterocolitica, Pseudomona aeruginosa bəzi ştammları.

- anaeroblar in vitro Bacteroides spp., Bacteroides fragilis bəzi ştammları, Clostridium spp., Clostridium difficile, Fusobacterium spp., Veillonella. Preparata qarşı Staphylococcus spp.-nin metilsillinə rezistent ştammları, Enterococcus spp.-nin bəzi ştammları (eyni zamanda Enterococcus faecalis), D qrupu Streptococcus spp., Bacteroides spp.-nin b-laktamazproduksiya edən bir çox ştammları davamlıdır.

Farmakokinetikası

Vena daxilinə birdəfəlik yeridildikdən sonra qanın plazmasında maksimal qatılıq 0,5 saatdan sonra yaranır. Preparat plasentadan keçir və az miqdarda ana südü ilə ifraz olunur. Paylanması: Triaks tənəffüs yollarına, sümüklərə, oynaqlara, sidik ifrazı yolları, dəri, dərialtı toxuma və qarın boşluğuna keçir. Triaks plazma zülalları ilə davamsız birləşir. Plazmada aktiv maddənin qatılığı 25 mq/ml-dən 300 mkq/ml-ə qədər dəyişdikdə birləşmə 95%-dən 85%-ə qədər azalır. Xaricolma yolları: Sağlam şəxslərdə yarımxaricolma dövrü 5,8-8 saatdır. 33-67% Triaks böyrəklərlə xaric olunur. Qalan hissəsi ödlə ifraz olunur, bağırsaq mikroflorası tərəfindən parçalanır və qeyri-aktiv metabolitlər şəklində xaric olunur.

İstifadəsinə göstırişlər

Seftriaksona həssas olan mikroorqanizmlərin törətdiyi ağır infeksiyaların müalicəsində istifadə olunur.

- yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının infeksion xəstəlikləri;

- dəri və dərialtı toxumanın infeksion xəstəlikləri, həmçinin yara infeksiyaları;

- sümük və oynaqların infeksion xəstəlikləri;

- sidik ifrazedici yolların infeksion xəstəlikləri;

- qarın boşluğu orqanlarının infeksion xəstəlikləri;

- cinsiyyət orqanlarının infeksiyaları, həmçinin qonoreya, şankroid;

- sepsis;

- meningit;

- immunitetin zəifləməsi ilə müşahidə olunan infeksion xəstəliklər;

- kiçik çanaq orqanlarının infeksion xəstəlikləri;

- cərrahi əməliyyatdan sonrakı fəsadların profilaktikasında əməliyyatdan əvvəl və sonra istifadə olunur.

Əks göstərişlər

Seftriaksona və digər sefalosporinlərə qarşı həssaslıq olduqda.

Xüsusi göstərişlər

Preparat təyin olunmamışdan əvvəl xəstənin seftriakson natriuma qarşı həssaslığı dəqiq öyrənilməlidir. Sefalosporin antibiotikləri ilə müalicə zamanı psevdomembranoz kolit və bağırsaq florasının pozğunluğu ola bilər. Bu proseslər meydana çıxan zaman dərhal müalicə təyin olunmalıdır. Lidokain HCl məhlulunda hazırlanmış preparatı vena daxilinə yeritmək olmaz. Preparatın hamiləlik dövründə istifadəsi haqqında məlumat yoxdur. Laktasiya dövründə ehtiyatla təyin olunmalıdır. Penisillinə qarşı həssaslığı olan xəstələrə ehtiyatlı olunmalıdır. Arzuolunmaz effektlər alındıqda həkimə müraciət edin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Preparatın hamiləlik dövründə istifadəsi haqqında məlumat yoxdur. Laktasiya dövründə ehtiyatla təyin olunmalıdır. Penisillinə qarşı yüksək həssaslığı olan xəstələrə ehtiyatla təyin olunmalıdır. Arzuolunmaz effektlər alındıqda həkimə müraciət edin.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Bir çox qrammənfi bakteriyalara qarşı Triaks və aminoqlikozidlər sinergist təsir edirlər. Triaks dekstroza və fizioloji məhlulla uyuşur. Məhlulun hazırlanması və yeridilməsi:

Əzələdaxili inyeksiya üçün 500 mq preparat 2 ml, 1 qr preparat isə 3,5 ml 1%-li lidokain HCL  məhlulunda həll edilir və dərinə olmaqla sağrı əzələsinə yeridilir. Venadaxili inyeksiya üçün 500 mq preparat 5 ml, 1 qr preparat 10 ml inyeksiya üçün suda həll edilir və asta-asta (2-3 dəq. ərzində) venaya yeridir. Venadaxili infuziya üçün 2 qr preparat tərkibində kalsium ionları saxlamayan 40 ml məhlulda həll edilir. Əsasən bu məhlullar istifadə olunur: İnyeksiya üçün su, 5% və ya 10% Qlükoza məhlulu, 0,45% NaCL məhlulu+2,5% qlükoza məhlulu. Proses 30 dəqiqədən az çəkməməlidir.

İstifadə qaydası və dozası

Fərdidir. Triaks ə/d və ya  v/d təyin olunur. Böyüklər üçün gündəlik doza xəstəliyin tipindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq hər 24 saatdan bir olmaqla 1-2 qr-dır və ya hər 12 saatdan bir 0,5 - 1 qr təyin olunur; gündəlik doza 2 qr-dan artıq olduqda preparat 12 saatdan bir olmaqla 2 dəfəyə təyin olunur; maksimal gündəlik doza 4 qr-dır. 2 həftəyə qədər yenidoğulmuşlarda müxtəlif ağır infeksion xəstəliklər zamanı gündəlik doza 20-50 mq/kq-dır, 3 həftədən 12 yaşa qədər uşaqlarda (meningitdən başqa) gündəlik doza 50-75 mq/kq-dır (2 qr –dan artıq olmaz). Gündə 2 dəfə olmaqla hər 12 saatdan bir təyin olunur. Müalicəni klinik əlamətlər itəndən sonra 2 gün də davam etdirmək lazımdır. Müalicənin müddəti 4-14 gündür, fəsadlaşmış infeksiyalarda müalicə kursu uzadıla bilər. Streptococcus pyogenes törədən infeksiyalar zamanı müalicə 10 gün davam etdirilməlidir. Meningitdə gündəlik doza 100 mq/kq-dır (4 qr-dan çox olmamaq şərtilə) hər 12 saatdan bir olmaqla 2 dəfəyə yeridilir. Başlanğıc zərbə dozası 75 mq/kq-dır. Fəsadlaşmayan qonoreyalarda ə/d 250 mq bir dəfəyə təyin olunur. Cərrahi əməliyyat zamanı infeksiyanın profilaktikası üçün əməliyyatdan 0,5 saat  əvvəl 1 qr birdəfəlik təyin olunur. Böyrəyin funksiyası pozulmuş şəxslərə (KK 10 ml/dəq. az olduqda) gündəlik doza 2 qr-dan artıq olmamalıdır.

Əlavə təsirləri

Triaks adətən xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul olunur. Müalicə zamanı aşağıdakı əlavə təsirlər yarana bilər ki, bu da preparatın qəbulu dayandırıldıqdan sonra keçir:

- yerli reaksiyalar: inyeksiya yerində ağrı, az hallarda, vena daxilinə yeridildikdən sonra tromboflebitəbənzər reaksiya ola bilər;

-   dermatoloji reaksiya: dəri səpgiləri, qaşınma mümkündür.

-   allergik reaksiya: leykopeniya, eozinofiliya, qanın laxtalanma müddətinin artması

-   MBT: ürəkbulanma, ishal, diareya, stomatit, qlossit

- az hallarda: baş ağrıları, baş gicəllənmələr, oliquriya, plazmada kreatinin yüksəlməsi, kandidoz, anafilaktoid reaksiya.

Buraxılış forması:

Əzələdaxili istifadə üçün triaks 0,5 q olmaqla flakonda və 1 ampul 1%-li lidokain hidroxlorid məhlulu ilə birlikdə buraxılır.

Əzələdaxili istifadə üçün triaks 1 q olmaqla flakonda və 1 ampul 1%-li lidokain hidroxlorid məhlulu ilə birlikdə buraxılır.

Venadaxili istifadə üçün triaks 0,5 q olmaqla flakonda və 1 ampul 5 ml-lik inyeksiya üçün su ilə buraxılır.

Venadaxili istifadə üçün triaks 1 q olmaqla flakonda  və 2 ampul 5 ml-lik inyeksiya üçün su ilə buraxılır.

Saxlanılma şəraiti

25оC-dən temperaturda, quru, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanmalıdır.

Yaralılıq müddəti

2 il.

Yaralılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Həkim resepti əsasında buraxılır.

İstehsalçı:  

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

Təlimatı yüklə