SOSİAL PAYLAŞIM

KORPORATİV FİLM


PREPARATLAR

nane.jpg
  •  

  •  

  •  

  •  

Məhlulların istehsalı

dssc0276

Şirkətdə əhali arasında geniş istifadə olunan reseptsiz buraxılan antiseptik, qankəsici, ağrıkəsici, anestezəedici, sakitləşdirici və s. təsirə malik onlarla məhlul və yağların istehsalı istehsal həcminə görə əhəmiyyətli yer tutur. Bunlara kalsium və kamfora tərkibli preparatları, hidrogen peroksidi, antiseptik tibbi spirt məhlulunu, rezorsin və salisil turşusu məhlulunu, nanə cövhəri miksturasını, menovazin məhlulunu və s. misal göstərmək olar.

dsc0272